Preview Mode Links will not work in preview mode

NEXT LEVEL Business Podcast

Mar 9, 2024

Instagram og Facebook går ned (for evigt - gys): Hvad gør du? A) Venter på at din tribe finder dig igen helt af sig selv, B) Sender din værdifulde viden på mail (eller på en af de andre platforme du bruger) ... Jeg ved godt hvad jeg ville vælge. :) 

En mailliste er ikke kun god for dig at have pga. ovenstående....