Preview Mode Links will not work in preview mode

NEXT LEVEL Business Podcast

Sep 1, 2023

I dag er det præcis 6 år siden jeg havde min første dag som fuldtidsselvstændig. Og hvilken fantastisk anledning til at gøre status, og til at dele mine 6 største erfaringer som jeg har lært igennem de her vilde, vidunderlige og udfordrende år.

Jeg kommer blandt andet ind på: 

  • Hvad der altid vil være...