Preview Mode Links will not work in preview mode

NEXT LEVEL Business Podcast


Mar 19, 2021

Hvis du er lidt ligesom jeg, så vil du gerne drive din business på en autentisk måde, hvor du har dig selv med hele vejen. I dag bliver vi bombarderet med strategier, succeshistorier og content, som kan gøre det svært for os at finde helt ind i kernen til, hvordan at vi driver vores egen forretning ud fra en aligned vej med vores zone of genius. I denne episode hjælper jeg dig tilbage ind i DIN kerne, så du kan stå endnu stærkere i din business, arbejde med din drømmeniche, og skabe en HELL YES forretning!